Phân hữu cơ khoáng Sông Gianh 423

Liên hệ

Phân hữu cơ khoáng Sông Gianh 423 là sản phẩm thuộc thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực phân bón hữu cơ nông nghiệp Việt Nam, mang lại năng suất cao cho mùa vụ nhờ những tiêu chí khắc khe trong việc đặc ra các quy chuẩn sản xuất.

Brands