Dây lưới trồng cây (1m) làm giàn dây leo

5.000 

Lưới trồng cây là một công cụ hữu ích trong việc hỗ trợ cây trong quá trình sinh trưởng và chăm sóc. Nó được thiết kế dưới dạng một mạng lưới có các ô đều nhau để giữ và hỗ trợ cây trồng. Lưới trồng cây giúp tăng năng suất và chất lượng trái cây bằng cách tạo ra một cấu trúc hỗ trợ cho cây và tối ưu hóa việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thông gió và lưu thông không khí.

Chọn số lượng: