Hạt giống hoa hoè tỷ lệ nảy mầm cao

15.000 

Thông tin sản phẩm

  • Tỷ lệ nảy mầm: > 85%
  • Thời gian nảy mầm: 15-20 ngày
  • Thời gian thu hoạch: 60-70 ngày
  • Chiều cao cây: 50-70 cm
  • Màu sắc: Tím biếc
  • Hương vị: Thơm nồng
  • Mật độ gieo: 2-3 hạt/cm2
  • Khoảng cách trồng: 20-30 cm
  • Nhiệt độ thích hợp: 15-25 độ C
  • Ánh sáng: Cần ít nhất 6 tiếng ánh sáng mặt trời mỗi ngày
Chọn số lượng:
Danh mục: