Giống cây chè khổng lồ

6.000 

Giống cây chè khổng lồ đảm bảo đạt chất lượng, tỷ lệ sống cao, phù hợp để ươm trồng số lượng lớn

Chọn số lượng: