Phôi nấm mối đen

36.000  40.000 

Phôi Nấm Mối Đen tại nông trại Nông Bio cung cấp đảm bảo chất lượng, đã ăn kín tơ, cho năng suất cao. Luôn được kiểm tra tình trạng phôi trước khi chuyển đến khách hàng.

Thông tin sản phẩm 

Kích thước bịch phôi 25cm x15cm
Trọng lượng 1.4kg/ 1 bịch
Năng xuất 300g – 400g/ bịch
Thời gian thu hoạch 1 tháng
Số lần thu hoạch 3 lần
Tuổi thọ bịch phôi 3-5 tháng
Brands:
Brands
Chọn số lượng: