Có mấy hình thức luân canh? đáp án chính xác

Đánh giá post

Luân canh nghĩa là trồng hai hoặc nhiều loại cây trên cùng một diện tích theo trình tự thời vụ, không bao giờ trồng cùng một loại cây trong hai mùa vụ liên tiếp. Tóm lại, về lý thuyết, luân canh là sự thay đổi luân phiên cây trồng cùng một không gian và thời gian canh tác.

Vậy có mấy hình thức luân canh?

Câu hỏi: Có mấy hình thức luân canh?

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
=> Đáp án đúng là C.
Như vậy chúng ta có 2 hình thức luân canh là luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau và luân canh giữa các cây trồng cạn và cây trồng nước.

Giải thích lý do vì sao chọn C. 2 hình tức luân canh?

Luân canh là sự thay đổi luân phiên cây trồng cùng một không gian và thời gian canh tác trong một hệ sinh thái nông nghiệp, tạo nên sự phong phú và đa dạng loài trên đồng ruộng.
Luân canh cây trồng là biện pháp then chốt trong canh tác nông nghiệp bền vững. Mục đích của luân canh là ngăn ngừa xói mòn đất, tăng độ màu mỡ cho đất, cải thiện cấu trúc đất, tạo sự đa dạng sinh học, giảm sâu bệnh và cỏ dại.
Có 2 loại hình luận canh:
  • 1. Luân canh giữa các câu trồng cạn với nhau.
  • 2. Luân canh giữa các cây trồng cạn và cây trồng nước.

Vai trò của luân canh trong nông nghiệp và kinh tế

Luân canh tốt là một phần quan trọng trong bất kỳ hệ thống nông nghiệp nào. Không có luân canh tốt, nông dân không thể canh tác thành công và bền vững. Luân canh phải đáp ứng nhiều vai trò quan trọng, gồm:
  • Có thêm nguồn cây trồng phụ, tránh phụ thuộc vào một loại cây, nông dân có thêm thu nhập. Tránh tình trạng cung lớn hơn cầu, được mùa mất giá nếu chỉ trồng 1 loại.
  • Giữ cân bằng sinh thái, duy trì cấu trúc đất và các lớp vật chất hữu cơ.
  • Giảm thiểu sâu bệnh hại, giảm các vấn đề về cỏ dại, thu hút được thiên địch hỗ trợ.
  • Cung cấp đủ đạm, làm cho việc thất thoát dinh dưỡng giảm tới mức thiểu. Sản xuất thức ăn cho chăn nuôi và duy trì sản phẩm đầu ra của chăn nuôi.
Sơ đồ luân canh cây trồng
Sơ đồ luân canh cây trồng

Cách lựa chọn cây trồng luân canh đạt hiệu quả

Không chỉ dựa vào cây trồng nào có kinh tế, hay lựa chọn cây trồng nào có thể trồng hay dễ trồng, hay có thể làm thức ăn chăn nuôi hoặc bán được, mà còn gồm cả vai trò của cây trồng đó trong vòng dinh dưỡng, có thể sử dụng chúng làm nguồn phân bón, sử dụng trong hệ sinh thái đồng ruộng, vai trò của chúng trong quản lý và giảm thiểu cỏ dại và các hoạt động nông nghiệp được yêu cầu.
Hy vọng những thông tin mà Nông Bio cung cấp đã có thể đáp ứng được những thắc mắc của bạn. Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *