Hạt giống lá é loại 1 tỷ lệ nảy mầm cao

25.000 

Thông tin sản phẩm:

  • Tỷ lệ nảy mầm: Trên 95%.
  • Tỷ lệ ra hoa đực: Cao.
  • Chiều cao cây: 1,5 – 2 mét.
  • Khả năng thích nghi: Rộng, chịu hạn tốt.
  • Thời gian thu hoạch: 60 – 70 ngày sau khi gieo.
  • Năng suất: 2 – 3 kg/cây.
  • Trọng lượng hạt giống: 10 gram/gói.
Chọn số lượng:
Danh mục: