Cây giống cao su rriv 209 chuẩn chất lượng

9.999 

Năng suất mủ cao: > 2 tấn/ha/năm

Sinh trưởng mạnh mẽ: Thích nghi tốt với nhiều loại đất và điều kiện khí hậu

Khả năng chống chịu bệnh tốt: Chống chịu các bệnh hại phổ biến trên cây cao su

Chất lượng mủ cao: Hàm lượng cao su cao, dễ chế biến, chất lượng sản phẩm cao

Ít rụng lá: Quang hợp tốt hơn, tăng năng suất mủ

Chọn số lượng: