Hạt giống su hào chuẩn F1

30.000 

Thông tin về hạt giống su hào

  • Số lượng hạt/gói: 30 hạt
  • Tỷ lệ nảy mầm: >80%
  • Ẩm độ: <9%
Chọn số lượng:
Danh mục: