Phân hữu cơ Nutrifert 5-3-3+65

Liên hệ

Phân hữu cơ Nutrifert 5-3-3+65 cung cấp lượng mùn nhất định, tăng lượng dinh dưỡng cần thiết, cân bằng hệ vi sinh vật và cải tạo bề mặt tơi xốp cho đất.

Brands
Danh mục: