Phân gà dạng viên nở Nhật Bản – khối lượng 15Kg

290.000 

Phân gà dạng viên nở là sản phẩm nhập khẩu với hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp mục đích nuôi trồng theo hướng canh tác hữu cơ chuẩn vietgap, tối thiểu hóa lượng phân bón và số lần bón phân cho cây trồng.

Trọng lượng: 15kg

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sran xuất

Mã số phân bón: 23303

Chọn số lượng:
Danh mục: