Phân hữu cơ khoáng Sông Gianh 5.2.2

Liên hệ

Phân hữu cơ khoáng Sông Gianh 5.2.2, cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cây trồng, giúp cây phát triển nhanh, đều với các thành phần từ tự nhiên an toàn cho cây trồng lẫn người sử dụng.

Brands