Phân hữu cơ khoáng Sông Gianh HCK-423

Liên hệ

Phân hữu cơ khoáng Sông Gianh HCK-423 đem lại năng suất vượt bậc cho cây trồng thông qua công nghệ sản xuất theo dây chuyền khép kín chuyên sâu

Brands