Phân hữu cơ Sông Gianh chuyên dùng cho cây Chè

Liên hệ

Phân hữu cơ Sông Gianh chuyên dùng cho cây Chè chứa đầy đủ các yếu tố đa, trung, vi lượng đáp ứng nhu cầu sinh trưởng trong từng giai đoạn

Brands