Phân hữu cơ khoáng Hà Gianh HCK-242 chuyên dùng cho hành tỏi

Liên hệ

Phân hữu cơ khoáng Hà Gianh HCK-242 chuyên dùng cho hành tỏi, giải pháp nâng cao năng suất, giúp củ to đồng đều.

Brands