Phân hữu cơ vi sinh Đầu Trâu Bình Điền HCMK7

Liên hệ

Phân hữu cơ vi sinh Đầu Trâu Bình Điền HCMK7 được sản xuất bao gồm các thành phần hữu cơ khoáng và nấm đối kháng trichoderma. Nấm trichoderma để đối kháng các nấm bệnh rễ đồng thời tăng khả năng phân hủy các chất hữu cơ khó hấp thu có trong đất để cây trồng dễ dàng hấp thụ nhanh chóng.

Brands
Danh mục: