Phân hữu cơ NUTRIFERT 4-3-3+65

Liên hệ

Phân hữu cơ NUTRIFERT 4-3-3+65 có nguồn nguyên liệu tự nhiên cùng quy trình sản xuất khép kín với điểm đặc biệt như phân hữu cơ sinh học nhưng sẽ có một hoặc nhiều chủng vi sinh vật vẫn còn sống và sẽ tăng cường hoạt động khi được bón vào đất.

Brands
Danh mục: