Movento-Thuốc đặc trị trừ sâu trên cây trồng dạng chai 100ml

120.000 

Movento là thế hệ thuốc mới trừ sâu, tác dụng hai chiều, không độc hại đối với người và động vật. Thuốc có hiệu quả cao và tác dụng lâu dài chống các loại hút chích và các loại côn trùng khác.

Chọn số lượng: